Zápis do MŠ

Zveřejnění výsledků správního řízení k přijetí do MŠ v pondělí dne 3.6.2024

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 12.6.2024 v 15 hod. ve třídě MOTÝLCI - 1. patro


Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 11.4.2024 dopoledne od 9:00 do 11:00 h a odpoledne od 14:00 do 15:30 h (účast na dopoledních i odpoledních vzdělávacích aktivitách jednotlivých tříd, seznámení s prostředím MŠ, pedagogickým kolektivem, apod.)


ZÁPIS DO MŠ proběhne ve dnech 6. a 7. května 2024 od 8:00 do 15:00 hod. v ředitelně MŠ.  Doklady k zápisu - občanský průkaz ke ztotožnění, rodný list, vyplněná přihláška s potvrzením od lékaře.