Prázdninový provoz

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka MŠ, že v době hlavních prázdnin ( 15.7.2024 - 16.8.2024 ) bude mateřská škola UZAVŘENA.

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné) za měsíc červenec 184 Kč a za měsíc srpen 205 Kč.

Náhradní provoz v červenci zajišťuje MŠ GORKÉHO ( 15.7. - 31.7.2024 ) a v srpnu MŠ ŠTÍTNÉHO ( 1.8. - 16.8.2024 ). Rodiče dětí, jež budou o prázdninách tyto MŠ navštěvovat, si sjednají s ředitelkami v době zápisu přijetí dítěte k prázdninové docházce s ředitelkami těchto mateřských škol. Tiskopisy jsou k dispozici v jednotlivých třídách. Potvrzení o očkování si zajistěte kopií MATRIČNÍHO LISTU (vydá učitelka ve třídě).

Zápis k prázdninovému provozu: MŠ ŠTÍTNÉHO  28.5.2024 od 8:00 do 15:30                     

                                                           MŠ GORKÉHO  29.5.2024 od 8:00 do 15:30