OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka MŠ, že v době hlavních prázdnin ( 15.7.2024 - 16.8.2024) bude mateřská škola UZAVŘENA.

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace stanovuje poměrnou část úplaty za předškolní vzdělávání (školkovné) za měsíc červenec 184 Kč a za měsíc srpen 205 Kč.

Náhradní provoz

v červenci zajišťuje MŠ GORKÉHO ( 15.7. - 31.7.2024 ) a v srpnu MŠ ŠTÍTNÉHO ( 1.8. - 16.8.2024 ).

Rodiče dětí, jež budou o prázdninách tyto MŠ navštěvovat, si sjednají s ředitelkami v době zápisu přijetí dítěte k prázdninové docházce s ředitelkami těchto mateřských škol. Tiskopisy jsou k dispozici v jednotlivých třídách. Potvrzení o očkování si zajistěte kopií MATRIČNÍHO LISTU (vydá učitelka ve třídě).

Zápis k prázdninovému provozu: MŠ ŠTÍTNÉHO 28.5.2024 od 8:00 do 15:30

MŠ GORKÉHO 29.5.2024 od 8:00 do 15:30


Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

IČ: 70995621, ID datové schránky 8rgktjh, tel. 573 338 225, email:ms.spacilova@mskromeriz.cz_

Mateřská škola Spáčilova, Kroměříž vyhlašuje konkurz na místo učitel/ka mateřské školy s úvazkem 40hod./týdně.

Zájemci o tuto pracovní pozici dostavte se dne 30.5.2024 v 10 hodin do ředitelny MŠ.

Požadované vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka mateřské školy oznamuje přerušení provozu mateřské školy v době od středy 27.12. do 29.12.2023 se souhlasem zřizovatele.

Provoz bude opět zahájen v úterý 2. ledna 2024.

Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí krásné, pohodové a klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2024.