ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Součástí MŠ je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance mateřské školy. Prioritou je nabídnout zdravou a pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny a naučit děti správným stravovacím zvyklostem. Kapacita školní jídelny je 200 strávníků.
Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

Nadále využíváme k přípravě pokrmů program SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA.

Přihlašování a odhlašování strávníků a jídel - využívejte především mobilní aplikace STRAVA.CZ

Přihlášky a odhlášky se přijímají den předem do 14:00 hodin, později již na ně nemůže být brán zřetel!
Pokud dítě onemocní /popř. jiný důvod nepřítomnosti/, je možné si pouze v první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout jídlo do jídlonosičů. Výdej probíhá od 11.00 do 11. 15 hodin ve školní jídelně. Další dny nepřítomnosti se musí obědy odhlásit, po dobu nemoci žák nemůže odebírat oběd ze školní jídelny.
Neodhlášená strava propadá a rodiče jsou povinni ji zaplatit!

Způsob hrazení úplaty za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny.

Způsob platby : bankovním převodem – svolením k inkasu, složenkou
Úplata za školní stravování v daném stravovacím měsíci musí být uhrazena do 15. dne kalendářního měsíce.

Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl.107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8.3.2005 příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku:

Děti 3 – 6 let

přesnídávka 10,00 Kč

oběd 25,00 Kč

svačina 8,00 Kč

Celkem: 43,00 Kč

Děti 7 – 10 let

přesnídávka 10,00 Kč

oběd 27,00 Kč

svačina 8,00 Kč

Celkem: 45,00 Kč

Provoz školní jídelny:

Vedoucí ŠJ:   Marie Nedbalová (prac. doba 7:00 – 15:30 hodin)

Kuchařky:      Stránská Dana, Kulhánková Iveta, Lenka Filová

Kontakt:

telefon:  727 943 439
e-mail:   sj.spacilova@ms-kromeriz.cz

Číslo účtu: 181311931/0300