Vzdělávací program

Mateřská škola využívá prvky programu ZAČÍT SPOLU. Program je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním individuálním potřebám i kulturním tradicím naší země.

Hlavními záměry jsou: důraz na individuální přístup ke každému dítěti

 • vedení dětí k samostatnému rozhodování - k volbě a odpovědnosti
 • rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
 • spoluúčasti rodin

Cílem vzdělávání je: dosáhnout samostatnosti dětí

 • individuálního získávání kompetencí na konci předškolního období, které povedou k schopnosti uplatňovat je v dalším životě a vzdělávání.
 • prostřednictvím respektování přirozených lidských potřeb, experimentováním, nabídkou různorodých aktivit chceme umožnit dítěti objevování světa

Využíváním prvků programu Začít spolu tak zajišťujeme dětem prostředí plné mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu učení i socializaci.

Naším cílem je:

 • zajistit dětem takový pobyt v mateřské škole, který pro ně bude příjemnou zkušeností, radostí i zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života
 • vytvořit dětem vstřícné a bezpečné místo, kde se všichni společně ( děti, rodiče, učitelky a zaměstnanci školy) cítíme bezpečně
 • aby mateřská škola byla zdrojem radostí, dobrých a spolehlivých základů pro další život
 • usilujeme o spojení potřeby volnosti a řádu
 • aby děti věděly, kde mají svůj domov
 • učily se a poznávaly svět okolo nás 

Aktivity pro děti :

 • Obratnostní cvičení DRÁČEK v TJ Slavia Kroměříž - předškolní třídy
 • "Pohybovky" v tělocvičně ZŠ Komenského - mladší děti
 • Logopedická prevence ve všech třídách
 • Angličtina v rámci ŠVP - předškolní třídy
 • edukačně stimulační skupina pro děti s odkladem ŠD