• Titulní stránka

Rychlý kontakt

Telefon školka   573 338 225

Telefon jídelna  727 943 439

Email   ms.spacilova@ms-kromeriz.cz

Jídelní lístek (pdf)

Aktuality

Hygienická opatření 2021/22

Pravidla platná pro vstup do budovy v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19, v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně:

STÁLE PLATÍ!!!  

Opatření pro vstup a pohyb osob v MŠ (rodiče, cizí osoby..):

 • po vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce (dezinfekce na stojanu u obou vstupních dveří)
 • po celou dobu pobytu v MŠ mějte nasazený respirátor
 • v šatnách dětí pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu a pokud možno dodržujte od dalších osob vzdálenost 2m

Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna tím, že :               

nemá příznaky onemocnění COVID-19 ani jiné respirační nemoci (nemá kašel, rýmu, bolesti hlavy, břicha, průjem...)

 • zvýšená hygienická opatření ( sanitační řád ) 
 • školní stravování - jídlo ve třídě vydává kuchařka, pedagogičtí zaměstnanci zajistí zvýšený dohled nad pitným režimem
 • Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) bude využíván vchod do jídelny ze strany kulturního domu, kde si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchařka nepřišla do kontaktu s jídlonosičem!!!

V kategorii Aktuality

Režim návratu ze zahraničí

S účinností od 9.7.2021 bylo vydáno ochranné opatření, které upravuje pravidla pro návrat dětí ze

zahraničí.

 • pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
 • I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

 • o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

V kategorii Aktuality

Poděkování

Mateřská škola jménem všech zaměstnanců a dětí děkuje dárci z řad rodičů, který nám daroval stojany s hydratační dezinfekcí pro všechny příchozí.

V kategorii Aktuality

Podmínky provozu MŠ ( covid-19 )

Aktualizace článku

 

Podmínky provozu MŠ ( covid-19 )

 • pohyb zákonných zástupců v MŠ s respirátorem a po desinfekci rukou u vchodu, po převléknutí a umytí rukou dětí předat učitelce bez zbytečného prodlužování
 • v maximální míře využíván pobyt na školní zahradě, zvýšená hygienická opatření ( sanitační řád ) 
 • školní stravování - jídlo ve třídě vydává kuchařka, pedagogičtí zaměstnanci zajistí zvýšený dohled nad pitným režimem
 • Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) bude využíván vchod do jídelny ze strany kulturního domu, kde si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchařka nepřišla do kontaktu s jídlonosičem!!!

 

V kategorii Aktuality

Další články...

 • 1
 • 2