Výsledek přijímacího řízení pro šk. rok2023-24

Oznámení výsledku zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Počet volných míst v MŠ pro školní rok  =  41 míst

Seznam přijatých dětí ( žadatelů ) do Mateřské školy Spáčilova, Kroměříž pro školní rok 2023/2024:

Registrační číslo:

72, 61, 73, 58, 71, 69, 44, 20, 46, 11, 15, 37, 34, 25, 2, 13, 45, 51, 30, 7, 57, 52, 70, 56, 6, 66, 23, 4, 1, 53, 43, 47, 3, 67, 50, 18, 36, 38, 14, 17, 5

 Seznam nepřijatých dětí ( žadatelů ) do Mateřské školy Spáčilova, Kroměříž pro školní rok 2023/2024:

Registrační číslo:

27, 19, 28, 62, 65, 63, 12, 16, 68, 32, 39, 60, 48, 49, 9, 64, 31, 55, 40, 33, 29, 21, 54, 8, 10, 24, 26, 59, 35, 22, 42

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Zákonným zástupcům přijatých dětí bude rozhodnutí o přijetí vydáno v písemné podobě  na společné schůzce rodičů nově přijatých dětí ve středu dne 21. června 2023 v 15 hodin ve třídě MOTÝLCI.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě doručeno poštou do vlastních rukou.

V kategorii Zápis

Vytisknout

zápis do MŠ pro šk. rok 2023/24

Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2023/24  -  10. a 11. května 2023. 

K zápisu přineste rodný list, vyplněnou přihlášku a potvrzení lékaře. 

Na výzvu je zákonný zástupce žadatele povinen doložit dokumenty: průkaz totožnosti (§ 36, odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), oprávnění pobývat na území ČR (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

 Den otevřených dveří v mateřské škole je ve čtvrtek 13. dubna 2023.

Školské obvody pro Mateřskou školu, Kroměříž, Spáčilova 3239:

Spáčilova, Komenského náměstí, Vodní, Ztracená, Křižná, Vejvanovského, Tylova, Moravcova, Dobrovského, Blahoslavova, Tovačovského, Rostislavova, Kostnická, Za Oskolí, Obvodová, Erbenovo nábřeží, Oskol, Nerudova, Bílanská, Hulínská, Chropyňská, Hlávkova, Čelakovského, Na Sádkách, Partyzánská, Raisova, Bílany

V kategorii Zápis

Vytisknout