Začít spolu

Mateřská škola pracuje s prvky programu Začít spolu, který je alternativním vzdělávacím programem zdůrazňujícím individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a prožitkové učení
V mateřské škole využíváme úspěšně sebehodnocení dětí, které posiluje pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení.

„Naším cílem je samostatné, spokojené dítě, které se bude umět vyrovnat s nároky a problémy současnosti“

V kategorii Školka