Odkazy

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-deti

rozvoj kreativity a posilováni vztahu k tvořivým činnostem


http://www.sikovny-cvrcek.cz/ucime-se-procvicujeme 

procvičování barev, jemné i hrubé motoriky, logického myšlení, koordinace ruky a oka


http://www.sikovny-cvrcek.cz/pokusy-deti

bezpečné biologické, chemické a fyzikální pokusy, které dětem přibližují vlastnosti vnějšího světa zábavnou formou (vždy za přítomnosti dospělé osoby, děti by u většiny pokusů měly jen přihlížet)


http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci

širokospektrá nabídka pracovních listů na procvičování zrakového rozlišování, definování pojmů, předmatematických představ, koordinace ruky a oka, geometrických tvarů a grafomotoriky


http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-s-ukazovanim-a-pohybem

rozvoj paměti, slovní zásoby, slovního projevu, rytmizace, pozornosti, vůle, vytrvalosti a jemné i hrubé motoriky


http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-k-cisteni-zoubku

zábava při ne zcela oblíbených každodenních činnostech - paměť


http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-na-pisek

zábava venku - trénink paměti


http://www.sikovny-cvrcek.cz/logopedicka-rikadla

procvičování mluvidel, posilování obličejového svalstva, především jazyka


http://www.sikovny-cvrcek.cz/jazykolamy

procvičování správné výslovnosti a schopností, které předchází čtení, obohacení slovní zásoby, obratnost jazyka, rozvoj psychomotorických funkcí mozku


http://www.sikovny-cvrcek.cz/ostatni-rikanky-a-rikadla

viz říkanky s ukazováním výše


https://www.i-creative.cz/

inspirace, návody a nápady pro všechny, kteří rádi tvoří


http://www.predskolaci.cz/category/jaro

jarní nápady

V kategorii Sluníčka