Rada rodičů

Každá třída má 2 zástupce z rodičů, kteří se 2x ročně a v případě potřeby schází s ředitelkou MŠ - RADA RODIČŮ. V jeho kompetenci je i organizace a spolupráce na školních akcích - Zahradní slavnosti ke Dni dětí...

 

V kategorii Školka