Rada rodičů

Každá třída má 2 zástupce z rodičů, kteří se 2x ročně a v případě potřeby schází s ředitelkou MŠ - RADA RODIČŮ. V jeho kompetenci je i organizace vánočního a velikonočního jarmarku, Zahradní slavnosti ke Dni dětí....

 

V kategorii Školka