Aktivity

 • Angličtina - předškolní děti
 • Obratnostní cvičení Dráček
 • "Pohybovky" v tělocvičně ZŠ Komenského
 • Airtrack v SPgŠ a VOŠ
 • Logopedická prevence v každé třídě
 • exkurze u hasičů, záchranářů
 • Oslavy českých svátků a tradic
 • Slavnosti pro rodiče a děti - Světélková slavnost, besídky...
 • Pravidelné výlety za dobrodružstvím v Kroměříži i mimo něj
 • Maňáskové divadlo - hrají učitelky mateřské školy
 • Kouzelnická a divadelní představení v mateřské škole
 • Den dětí a sportovní odpoledne
 • Rozloučení se školáky
 • Keramická dílna
 • Bezpečná komunita – děti se učí chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů

V kategorii Školka