Samostatná třída pro dvouleté děti

Mateřská škola má samostatnou třídu KUŘÁTKA pro dvouleté děti, která splňuje všechny požadavky pro přítomnost těchto dětí ve školce. Personální obsazení je posíleno o chůvu, učitelky jsou empatické, milé a vstřícné. Třída je členitá s vlastní ložničkou a terasou pro hry venku. Při vzdělávání dvouletých dětí převládají spontánní a pohybové činnosti. V plné míře akceptujeme vývojová specifika. Děti se přijímají jen v případě, že mateřská škola má volná místa ( §34 odst.1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon)

V kategorii Školka

Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání

Vzdělávání s prvky programu Začít spolu

Program Začít spolu vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade důraz na vlastní tvorbu dítěte, na výchovu ke zvídavému zájmu o učení a řešení problémů. Na komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí. i na práci zaměřenou individuálním cílům. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě může být jiné. Úkolem pedagoga je vytvářet dítěti co nejpodnětnější prostředí, co nejvšestrannější nabídku v centrech aktivit. Denní program strukturujeme do pravidelně se opakujících činnosti, které tvoří běžný denní řád. Připravuje se se zřetelem na potřeby vývoje dítěte,

V kategorii Školka

Pokračovat ve čtení

Rada rodičů

Každá třída má 2 zástupce z rodičů, kteří se 2x ročně a v případě potřeby schází s ředitelkou MŠ - RADA RODIČŮ. V jeho kompetenci je i organizace a spolupráce na školních akcích - Zahradní slavnosti ke Dni dětí...

 

V kategorii Školka

Aktivity

 • Angličtina - předškolní děti
 • Obratnostní cvičení Dráček
 • "Pohybovky" v tělocvičně ZŠ Komenského
 • Airtrack v SPgŠ a VOŠ
 • Logopedická prevence v každé třídě
 • exkurze u hasičů, záchranářů
 • Oslavy českých svátků a tradic
 • Slavnosti pro rodiče a děti - Světélková slavnost, besídky...
 • Pravidelné výlety za dobrodružstvím v Kroměříži i mimo něj
 • Maňáskové divadlo - hrají učitelky mateřské školy
 • Kouzelnická a divadelní představení v mateřské škole
 • Den dětí a sportovní odpoledne
 • Rozloučení se školáky
 • Keramická dílna
 • Bezpečná komunita – děti se učí chránit své zdraví a zdraví svých kamarádů

V kategorii Školka

Další články...

 • 1
 • 2