Akce mateřské školy

ZÁŘÍ
obratnostní cvičení v TJ Slavia nebo tělocvična ZŠ
poznávání okolí mateřské školy - Podzámecká zahrada
maňáskové představení (soubor pohádek a písniček) - hrají učitelky


ŘÍJEN
maňáskové představení
jablíčkové dílny

obratnostní cvičení v tělocvičně ZŠ Komenského 

Dopravní hřiště při ZŠ OSKOL - předškoláci

SVĚTÉLKOVÁ SLAVNOST v Podzámecké zahradě


LISTOPAD
návštěva muzea
Airtrack dráha - tělocvična SPgŠ
obratnostní cvičení v ZŠ Komenského
knihovna


PROSINEC

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ v Domě seniorů Erbenovo nábřeží
Vánoční jarmark
vánoční besídky
vánoční dílny
návštěva muzea - interaktivní program
divadlo ve školce


LEDEN
cvičení Dráček
divadlo ve školce

Beseda pro rodiče na téma ŠKOLNÍ ZRALOST s psychologem PPP Kroměříž

návštěvy v základních školách


ÚNOR
obratnostní cvičení
sportovní den se SPgŠ
KARNEVAL ve školce - vodění medvěda
programy v Muzeu


BŘEZEN
vynášení Moreny
programy v knihovně
cvičení předškoláci


DUBEN
velikonoční jarmark
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE (pohádka O slepičce Pepičce) 
projekty v Podzámecké a Květné zahradě (příroda okolo nás)


KVĚTEN

zápis do mateřské školy pro nový školní rok 
výlety jednotlivých tříd
divadlo v DK
besídky ke Dni matek


ĆERVEN
Den dětí - zahradní slavnost, sportovní stanoviště, diskotéka
Rozloučení s předškoláky V Domě kultury (vystoupení dětí, pasování na školáky, pásmo pro rodiče)

V kategorii Kalendář akcí