Informace o jídelně

Součástí MŠ je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance mateřské školy. Prioritou je nabídnout zdravou a pestrou stravu s dostatkem ovoce a zeleniny a naučit děti správným stravovacím zvyklostem. Kapacita školní jídelny je 200 strávníků.
Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

Zapojili jsme se do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Přihlašování a odhlašování strávníků a jídel

Přihlášky a odhlášky se přijímají do 7:00 hodin, později již na ně nemůže být brán zřetel!
Pokud žák onemocní /popř. jiný důvod nepřítomnosti/, je možné si pouze v první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout jídlo do jídlonosičů. Výdej probíhá od 11.00 do 11. 15 hodin ve školní jídelně. Další dny nepřítomnosti se musí obědy odhlásit, po dobu nemoci žák nemůže odebírat oběd ze školní jídelny.
Neodhlášená strava propadá a rodiče jsou povinni ji zaplatit!

Způsob hrazení úplaty za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na potraviny.
Způsob platby : bankovním převodem – svolením k inkasu, složenkou
Úplata za školní stravování v daném stravovacím měsíci musí být uhrazena do 15. dne kalendářního měsíce.

Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl.107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8.3.2005 příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku:

Děti 3 – 6 let 

přesnídávka 9,00 Kč

oběd 22,00 Kč

svačina 8,00 Kč

Celkem: 39,00 Kč

 

Děti 7 – 10 let

přesnídávka 9,00 Kč

oběd 24,00 Kč

svačina 8,00 Kč

Celkem: 41,00 Kč

 

Provoz školní jídelny:

Vedoucí ŠJ:

Marie Nedbalová  (prac. doba 7:00 – 15:30 hodin)

Kuchařky:

Stránská Dana

Kulhánková Iveta

Lenka Filová

Kontakt:

telefon: 727 943 439
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Číslo účtu: 181311931/0300

V kategorii Jídelna