Úplata za předškolní vzdělávání


Ředitelka mateřské školy oznamuje, že úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je stanovena ve výši 380 Kč.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky.

V kategorii Informace

Povinné předškolní vzdělávání

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte jnebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Jiné možné způsoby plnění předškolního vzdělávání dítěte - individuální vzdělávání dítěte: zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost písemně v době zápisu.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V kategorii Informace

Pokračovat ve čtení