Distanční vzdělávání

Povinnosti zákonných zástupců – distanční vzdělávání

V případě, že se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, a mateřská škola z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd vzdělává děti distančně, je zákonný zástupce povinen spolupracovat s MŠ při vzdělávání dítěte.

 MŠ bude poskytovat vzdělávací materiály dvojím způsobem:

  1. V elektronické podobě prostřednictvím e mailové komunikace učitelek předškolních tříd (děti s povinným předškolním vzděláváním) a zákonných zástupců.
  2. V tištěné podobě - materiály budou k dispozici v připravených boxech v koridoru mateřské školy.

Zákonný zástupce sdělí na začátku školního roku třídní učitelce, jakým způsobem bude v případě distančního vzdělávání s MŠ komunikovat.

 MŠ vyžaduje zpětnou vazbu od zákonných zástupců dvojím způsobem:

  1. V elektronické podobě ( e mail) zaslaný na adresu sdělenou učitelkami.
  2. V tištěné podobě (vyplněné materiály) odevzdají do připravených boxů v koridoru mateřské školy.

V kategorii Informace