ŠKOLKOVNÉ výše úplaty za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 ( školkovné ) od 1.9.2022 na 405 Kč(výpočet úplaty na nástěnce v MŠ).

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky.

V kategorii Informace