Úplata za předškolní vzdělávání


Ředitelka mateřské školy oznamuje, že úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 je stanovena ve výši 380 Kč.
Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky.

V kategorii Informace