Jak připravit dítě na vstup do mateřské školky

  • rozvíjejte u svého dítěte potřebné dovednosti sebeobsluhy (při oblékání, svlékání, hygieně, stolování)
  • vymezujte hranice - učte své dítě sbeovládání a ohleduplnosti
  • povzbuzujte, chvalte, upozorňujte na rizika, ale nepřehánějte
  • nedovolte, aby s vámi dítě manipulovalo
  • komunikujte s učitelkami ve třídě
    (www.evalabusova.cz)

V kategorii Informace