Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/22

Zápis dětí do Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239 pro školní rok 2021/2022

 Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května do 16. května 2021.

 Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií  a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2021 předškolní vzdělávání povinné.

Vyplněnou Žádost o přijetí, Lékařské potvrzení a kopii rodného listu dítěte, (vše řádně podepsané), můžete odevzdat v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021.

Podání žádosti je možné:

 • do datové schránky Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace:  8rgktjh     
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   (nelze jen poslat prostý email!!!),
 • poštou na adresu: Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace, přičemž rozhodující je datum podání na poštu
 • osobní podání: vložením do bílé poštovní schránky s nápisem ZÁPIS 2021/2022 u hlavního vchodu do MŠ, která bude v rozhodujícím období připevněna

Přílohy ke stažení: Žádost o přijetí, Potvrzení lékaře

Přihláška v tištěné verzi bude k vyzvednutí u hlavního vchodu do MŠ (v krabici).

Školské obvody pro Mateřskou školu, Kroměříž, Spáčilova 3239:

Spáčilova, Komenského náměstí, Vodní, Ztracená, Křižná, Vejvanovského, Tylova, Moravcova, Dobrovského, Blahoslavova, Tovačovského, Rostislavova, Kostnická, Za Oskolí, Obvodová, Erbenovo nábřeží, Oskol, Nerudova, Bílanská, Hulínská, Chropyňská, Hlávkova, Čelakovského, Na Sádkách, Partyzánská, Raisova, Bílany

V kategorii Informace

Distanční vzdělávání

Povinnosti zákonných zástupců – distanční vzdělávání

V případě, že se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, a mateřská škola z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd vzdělává děti distančně, je zákonný zástupce povinen spolupracovat s MŠ při vzdělávání dítěte.

 MŠ bude poskytovat vzdělávací materiály dvojím způsobem:

 1. V elektronické podobě prostřednictvím e mailové komunikace učitelek předškolních tříd (děti s povinným předškolním vzděláváním) a zákonných zástupců.
 2. V tištěné podobě - materiály budou k dispozici v připravených boxech v koridoru mateřské školy.

Zákonný zástupce sdělí na začátku školního roku třídní učitelce, jakým způsobem bude v případě distančního vzdělávání s MŠ komunikovat.

 MŠ vyžaduje zpětnou vazbu od zákonných zástupců dvojím způsobem:

 1. V elektronické podobě ( e mail) zaslaný na adresu sdělenou učitelkami.
 2. V tištěné podobě (vyplněné materiály) odevzdají do připravených boxů v koridoru mateřské školy.

V kategorii Informace

ŠKOLKOVNÉ výše úplaty za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ( školkovné ) od 1.9.2021 na 405 Kč(výpočet úplaty na nástěnce v MŠ).

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky.

V kategorii Informace

Milí rodiče

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

 

V kategorii Informace