Distanční vzdělávání

Povinnosti zákonných zástupců – distanční vzdělávání

V případě, že se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, a mateřská škola z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd vzdělává děti distančně, je zákonný zástupce povinen spolupracovat s MŠ při vzdělávání dítěte.

 MŠ bude poskytovat vzdělávací materiály dvojím způsobem:

 1. V elektronické podobě prostřednictvím e mailové komunikace učitelek předškolních tříd (děti s povinným předškolním vzděláváním) a zákonných zástupců.
 2. V tištěné podobě - materiály budou k dispozici v připravených boxech v koridoru mateřské školy.

Zákonný zástupce sdělí na začátku školního roku třídní učitelce, jakým způsobem bude v případě distančního vzdělávání s MŠ komunikovat.

 MŠ vyžaduje zpětnou vazbu od zákonných zástupců dvojím způsobem:

 1. V elektronické podobě ( e mail) zaslaný na adresu sdělenou učitelkami.
 2. V tištěné podobě (vyplněné materiály) odevzdají do připravených boxů v koridoru mateřské školy.

V kategorii Informace

ŠKOLKOVNÉ výše úplaty za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ( školkovné ) od 1.9.2021 na 405 Kč(výpočet úplaty na nástěnce v MŠ).

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku i v případě udělení odkladu školní docházky.

V kategorii Informace

Milí rodiče

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 • dbejte na pravidelný režim;
 • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

 

V kategorii Informace