K zamyšlení... prof. PhDr. Zdeněk Matějček

Předškolní věk je velkou a nad jiné významnou vývojovou epochou. Má nesmírný význam ani ne tak pro školu, jako pro život po škole, ve věku mladistvém a mladším dospělém a pak dál až do konce života. Co v této době děti přijmou, tj. jinými slovy co jim předáme, co jim umožníme poznat, co s nimi sdílíme, to bude dále pracovat, růst a vzkvétat – a své ovoce to vydá za nějakých deset, patnáct, dvacet let.

V kategorii Články

Pokračovat ve čtení

Desatero pro rodiče předškolního věku

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

- pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

V kategorii Články

Pokračovat ve čtení