Jak vychovat dítě, které miluje život?

Jak vychovat dítě, které miluje život?

Minimum pozitivního rodičovství

Příčiny problémového i sebedestruktivního chování dětí nalézáme nejčastěji v nedostatku zdravých vztahů v rodině. Na tom se vývojoví psychologové i rodinní terapeuti veskrze shodují. Potvrzuje to i známá švýcarsko- americká odbornice a zakladatelka Institutu vědomého rodičovství Dr. Aletha Solterová.

Podle její mnohaleté zkušenosti nalézají klíč k úspěšné výchově především ti rodiče, kteří směřují priority svého úsilí do emoční sféry a dbají na vzájemné citové propojení se svými dětmi. Zároveň odmítají fyzické tresty.

Silné pouto mezi rodiči a dětmi předchází problémům nebo je pomáhá řešit

Který rodič by si nepřál, aby se jeho děti těšily psychickému zdraví, dostatečně rozvinuly intelekt, měly schopnost spolupracovat, vyhýbaly se násilí, soucítily s ostatními a v pravý čas dozrály k odpovědné samostatnosti? Pátrání po pilířích efektivního rodičovství, jehož výsledkem jsou právě takovéto nové lidské bytosti, věnuje vývojová psycholožka Aletha Solterová celý svůj život. Upozorňuje, že ač se nikdy v minulosti o výchově nediskutovalo tolik jako dnes, problémů s dětmi přibývá. Svědčí o tom např. nárůst dětských depresí a navyšující se počty mladistvých závislých na návykových látkách či hracích automatech.

"Nikdy ovšem není pozdě podat dítěti nebo dospívajícímu, kteří mají problémy, pomocnou ruku," věří zároveň Solterová. A to údajně i v případě, že jako rodiče tušíme, že dané potíže s dětmi mohou být výsledkem našeho pochybení, protože jsme ve výchově něco udělali nebo neudělali v časech, kdy toho bylo zapotřebí.

"Většina rodičů své děti miluje a snaží se dát jim to nejlepší. K omylům vede jak nezkušenost, tak řada škodlivých trendů, jež se v moderní západní společnosti běžně uplatňují. Na děti má vliv i mnoho dalších faktorů než jen výchova nás rodičů, a tak nejdůležitější je naše bezpodmínečná láska a připravenost pracovat na dobrých vzájemných vztazích, jak nám to jen síly dovolí. A pokud se už potíže vyskytnou, zas jen láska může pomoci je překonat, ať už jde o emoce, chování nebo prožívání," vysvětluje psycholožka s tím, že cílem by mělo být uplatnění maxima "dobrého v nás" a rozhodnutí "nikdy se nevzdat".

 

Předškolní období

Nebijte své dítě

Studie prokázaly, že fyzické tresty mohou být kořenem problémového chování v pubertě. Pokud dítě provádí něco, co se vám nelíbí, existují tři možné důvody: skutečná potřeba, nedostatek informací nebo rozjitřené pocity, jež dítě potřebuje ventilovat. Výchova, kde mají potřeby rodiče a dítěte stejnou váhu, dovoluje láskyplné nastavení pevných hranic bez fyzických trestů.

Neizolujte své dítě, abyste dostali jeho chování pod kontrolu

Aby získalo odolnost proti pozdějším nebezpečným možným závislostem, potřebuje k vám dítě mít silné pouto, které zahrnuje bezpodmínečnou lásku, akceptování jeho pocitů a efektivní způsob, jak vycházet vstříc jeho potřebám. Pokud dítě pošlete pryč, když pláče nebo když se vzteká, naučí se, že s vámi své silné pocity sdílet nemůže. Jako teenager je před vámi bude nejspíš rovněž skrývat.

Nepoužívejte odměny nebo úplatky

Odměny učí děti jednání, které přináší okamžité uspokojení. Hlavní přitažlivost drog spočívá právě v tom, že dávají okamžitou odměnu formou intenzivního potěšení.

Povzbuzujte dítě, aby jedlo zdravě, ale věřte jeho chutím

Naučte své dítě rozlišovat mezi jídlem, lékem a jedem. Vyvarujte se nátlaku na pojídání neoblíbených pokrmů nebo dojídání za každou cenu. Může to způsobit, že dítě ztratí spojení se svými vnitřními vjemy hlásícími hlad či nasycenost, což může negativně ovlivnit jeho celkové sebevnímání.

Dovolte svému dítěti plakat

Když pláče a vy jste nablízku plni soucitu, cítí dítě úlevu z možnosti vyjádřit své pocity. Učí se nebát emocí a pracovat s nimi pozitivním způsobem.

V kategorii Články