K zamyšlení... prof. PhDr. Zdeněk Matějček

Předškolní věk je velkou a nad jiné významnou vývojovou epochou. Má nesmírný význam ani ne tak pro školu, jako pro život po škole, ve věku mladistvém a mladším dospělém a pak dál až do konce života. Co v této době děti přijmou, tj. jinými slovy co jim předáme, co jim umožníme poznat, co s nimi sdílíme, to bude dále pracovat, růst a vzkvétat – a své ovoce to vydá za nějakých deset, patnáct, dvacet let.

Od čtvrtého do sedmého roku lidského věku se vytváří mnoho vlastností, jež nám umožňují uspokojivé zapojení do lidské společnosti. A co je zvlášť důležité, teď a tady se kladou základy přátelství, bez něhož každé naše pozdější zamilování postrádá hloubku a vzájemnost a každá láska postrádá trvalost.
Věk mateřské školy se však vyznačuje i zcela zvláštní vnímavostí dětí. Přijímají, ba mnohdy jako by přímo „otiskovaly“ své životní prostředí. Čili moc a moc záleží na tom, abychom jim právě teď dávali to dobré, krásné a půvabné. Co bude pak v nich dál růst a zrát a přinášet jim radost ze života.

V kategorii Články