Rychlý kontakt

Telefon školka   573 338 225

Telefon jídelna  727 943 439

Email   ms.spacilova@ms-kromeriz.cz

Jídelní lístek (pdf)

Aktuality

Hygienická opatření 2021/22

Pravidla platná pro vstup do budovy v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19, v návaznosti na aktuální mimořádná opatření MZ, manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně:

STÁLE PLATÍ!!!  

Opatření pro vstup a pohyb osob v MŠ (rodiče, cizí osoby..):

  • po vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce (dezinfekce na stojanu u obou vstupních dveří)
  • po celou dobu pobytu v MŠ mějte nasazený respirátor
  • v šatnách dětí pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu a pokud možno dodržujte od dalších osob vzdálenost 2m

Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna tím, že :               

nemá příznaky onemocnění COVID-19 ani jiné respirační nemoci (nemá kašel, rýmu, bolesti hlavy, břicha, průjem...)

  • zvýšená hygienická opatření ( sanitační řád ) 
  • školní stravování - jídlo ve třídě vydává kuchařka, pedagogičtí zaměstnanci zajistí zvýšený dohled nad pitným režimem
  • Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) bude využíván vchod do jídelny ze strany kulturního domu, kde si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchařka nepřišla do kontaktu s jídlonosičem!!!

V kategorii Aktuality